Voorstellen bestuur 2019-2020

Voorstellen bestuur 2019-2020

Valentijn Kok – Voorzitter

Mijn naam is Valentijn en ik ben momenteel de voorzitter van Stichting Studentensport Leiden. Ik ben mijn hele studentenleven al erg actief bij S.T.V. Qravel en heb daar ook een bestuursjaar gedaan afgelopen jaar. Zo ben ik uiteindelijk ook in het bestuur van SSL gekomen. Het is mijn ambitie om van Leiden een stad te maken die op nationaal niveau mee gaat doen met Studentensport evenementen en ook daadwerkelijk mee gaat doen om de winst! Ook ben ik groot voorstander van het binnenhalen van Nationale Studenten Kampioenschappen naar onze eigen stad om de naamsbekendheid alsmaar meer te vergroten. Ik geniet momenteel het meest van de enorm diverse contacten die gelegd worden vanuit SSL. Zo ben ik in contact met zowel plaatselijke bedrijven, de Universiteit, alle sportverenigingen in Leiden, maar ook met die uit andere steden. Al met al een erg leerzame en interessante ervaring!

Maartje Hids – Secretaris

Mijn naam is Maartje en ik ben de secretaris van SSL. Ik ben vorig jaar ook secretaris geweest, maar dan van E.L.S.Z.W.V. Aquamania. Op deze manier was ik vorig jaar betrokken bij de oprichting van SSL en ben ik dit jaar secretaris geworden. Ik ben als secretaris onder andere verantwoordelijk voor het contact met de Leidse sportverenigingen en de administratieve kant van SSL. Ik hoop dat we SSL dit jaar goed op de kaart kunnen zetten zowel in Leiden als in Nederland!

Willem Verhoeven – Penningmeester

Mijn naam is Willem en de vorige twee jaar ben ik bestuurder geweest van het Leidsch Studenten Rugby Gezelschap (eerst als Treasurer en daarna als President). Vanuit die positie ben ik binnengerold bij Stichting Studentensport Leiden en ben ik verantwoordelijk geworden voor het financiële reilen en zeilen van de Stichting. Ik hoop dit jaar grote stappen te kunnen zetten om de SSL tot een blijvend samenwerkingsverband te maken, zodat we studentensport in Leiden naar een hoger niveau kunnen tillen en meer studenten aan het sporten kunnen krijgen. Bij vragen over de Statuten of het Huishoudelijk Reglement ben je bij mij ook aan het goede adres!

Arian van der Spek – Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Arian en ik ben het zogeheten ‘algemene’ bestuurslid van SSL! Mijn functie houdt hoofdzakelijk in dat ik bezig ben met de beursverdeling van de studentbesturen die aangesloten zijn bij SSL. Daarnaast help ik de rest van het bestuur met algemene taken. Ik ben bij SSL terechtgekomen door mijn functie bij de PKvV, het overkoepelende orgaan van studentenverenigingen binnen Leiden, en mede-oprichter van SSL. Daarnaast ben ik lid van LSVV ‘70, een van de Leidse studentenvoetbalverenigingen.